Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

19:59
3372 d0b2
Reposted fromdoener doener viasputniksweetheart sputniksweetheart
19:45
19:43
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaarrependimento arrependimento
19:42
9153 e39f
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viatatuaze tatuaze
19:41
19:38
Reposted frombluuu bluuu viadiedrunk diedrunk
19:38
19:38
5560 9bc4 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadiedrunk diedrunk
19:37
1796 98af
19:34
7399 a197 500
Reposted fromkropq kropq viadiedrunk diedrunk
19:34
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadiedrunk diedrunk
19:33
5235 fce1
Reposted fromflyingwhales flyingwhales viadiedrunk diedrunk
19:33
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
19:26
"Ważne jest, abyś zachował zdolność przeżywania, aby istniały rzeczy, które mogą Cię zadziwić, wywołać wstrząs. Ważne jest aby nie dotknęła Cię straszna choroba - obojętność."
-Ryszard Kapuściński
Reposted fromstudentka934 studentka934 viadiedrunk diedrunk

June 28 2015

19:53
https://40.media.tumblr.com/206a86b599f6289155da126ba1fc316b/tumblr_nqiq12xRoH1trd142o2_r1_1280.jpg
The Diphylleia Grayi, also known as the Skeleton Flower, is a very unusual plant. Anytime it’s flower petals get wet, they turn from their usual milky white to completely transparent.
19:52
1185 42fc
19:40
7006 b927 500
19:40
3548 259e
Reposted frommisieq misieq viaarrependimento arrependimento
19:39
19:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...